Alle info van Openluchtzwembad “de Kolck” te Meeden

Het zwembad De Kolck is weids opgezet, prachtig schoon en gezellig.

Het complex omvat een peuterbad, een instructiebad en een 25 meterbad.
Het 25 meter bad is voorzien van hoge en lage duikplank. Het zwembad is omringd door groenaanplant en heeft een grote zonne-/speelweide.
Op de speelweide staat voor de jeugd een klimhuis en een volleybalnet.

In het bad is een kiosk waar ijs, fris en een beperkt aanbod van andere versnaperingen te koop is.
Gastvrouwen, gastheren en vakbekwaam badpersoneel zorgen voor de veiligheid van de bezoeker en staan open voor vragen van de gasten.

In deze fijne omgeving is iedereen van harte welkom.


De Dorpscoöperatie Meeden
is de exploitant
van zwem- en recreatiebad ‘De Kolck’.

sozon.nl
VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN OPENLUCHTBAD 'DE KOLCK' MEEDEN 2022

Aanvragen Abonnement

Abonnementsaanvraag (graag volledig invullen voor een goede verwerking)

Gedragsregels in en om het zwembad

Betreden van het zwembad betekent dat U zich verplicht te houden aan onderstaande gedragsregels.
Een ieder wordt geacht hiervan kennis te nemen en zich hieraan te houden.
Zwemmen moet plezierig blijven, voor agressie is in het zwembad geen plaats!

 • Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van de zwembaden en het gebruiken van evt. speel- en/of lesmateriaal is voor eigen risico.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt.
 • Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn niet toegestaan in het diepe bassin.
 • Zwemmen met meer dan alleen badkleding is slechts na toestemming van het badpersoneel toegestaan.
 • Het is niet toegestaan met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, walkmans, etc., zijn toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft.
 • Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Voorwerpen van glas zijn niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn op het zwembadterrein niet toegestaan.
 • Het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst is gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.
 • De perrons rond de zwembaden mogen uitsluitend in badkleding worden betreden.
 • Luchtbedden en ander drijfmateriaal is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor toestemming is verkregen van het badpersoneel.
 • Meeveren op- en zijwaarts duiken of springen van de springplank is tijdens openingsuren niet toegestaan.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers en/of omwonenden van het zwembad ontstaat.
 • Het gebruik van etenswaren op de perrons rond de baden is niet toegestaan.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Misbruik van leskaarten en/of abonnementen kan leiden tot een entreeverbod voor zowel de oorspronkelijke eigenaar als wel de gebruiker.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • De Dorpsraad Meeden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en voorzieningen van het zwembad.
 • Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van Dorpsraad Meeden zal op de veroorzaker worden verhaald.
 • Binnen zwembad ‘de Kolck’ is het protocol Vrolijk en Veilig van kracht.
 • Bij ernstige vergrijpen zal de politie ingeschakeld worden.
 • Aanwijzingen van het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Historie:

Meeden is een dorp met historie. Met name het (fiets)verkeer mag graag door het dorp rijden gelet op het vele groen en prachtige huizen en boerderijen.zwembad de kolck meeden
Meeden heeft voor een dorp van 1800 inwoners veel sportvoorzieningen met o.a. een openluchtzwembad. Zwembad ‘De Kolck’ ligt uiteraard aan de Badweg in Meeden.
Het zwembad trekt elk jaar mensen uit de omgeving omdat het een van de weinige openluchtzwembaden nog is in Oost-Groningen.

De toenmalige ” sportcommissie”  had in 1929 besloten dat sporten moest worden bevorderd in de omgeving en daarvoor waren sportfaciliteiten nodig die daaraan voldeden. Op dat lijstje stond ook een zwembad, een dure aangelegenheid.
Maar dankzij de crisis van 1929/30 kon het zwembad gebouwd worden omdat er werkgelegenheidsprojecten moesten worden gecreëerd. Het zwembad werd gebouwd in 1930 en was in 1931 voltooid.

 

 

Dit was redelijk uniek voor de omgeving want een investering als deze was in die tijd uitzonderlijk,…… maar Meeden had haar zwembad.
Tot op de dag van vandaag zijn de Meedenaren hier trots op en zetten zij zich massaal in voor het behoud van de Kolck.

Recente ontwikkelingen:

September 2012drcmeeden zwembad de kolck meeden

Het openluchtzwembad De Kolck in Meeden gaat mogelijk dicht. De gemeente Menterwolde moet flink bezuinigen en het College wil daarom dit bad sluiten.

Nog nooit was het gemeentehuis van Menterwolde zo vol.
Het College presenteerde zijn begroting voor volgend jaar. Menterwolde moet 1,7 miljoen euro bezuinigen.

Om dit te realiseren willen B en W onder meer het openluchtzwembad De Kolck en het tennispark van TIOLO in Meeden sluiten.
De Dorpsraadcoöperatie Meeden
 riep daarop – via een huis aan huis verspreide flyer – de inwoners op de vergadering te bezoeken. Inspreken konden ze niet, maar door massaal – meer dan 200 Meedenaren waren van de partij – present te zijn, liet Meeden wel zien hoe ze over de aangekondigde maatregelen dacht.

Oktober 2012

De kans bestaat dat het openluchtzwembad De Kolck in Meeden ook volgend jaar open is. De Dorpsraadcoöperatie Meeden, krijgt van de gemeenteraad van Menterwolde meer tijd om haar plannen hiervoor uit te werken.
Ook krijgt ze van de gemeente informatie die nodig is om met een goed financieel onderbouwd plan te komen.

Dit is donderdagavond besloten tijdens een druk bezochte raadsvergadering.

Namens de Dorpsraadcoöperatie hield haar voorzitter Markus Ploeger een vlammend betoog.
De Dorpsraadcoöperatie 
zegt het bad volgend jaar met een gemeentelijke subsidie van 65.000 euro draaiende te kunnen houden.

November 2012 “Zwembad De Kolck in Meeden blijft open”!

Ook het openluchtzwembad De Kolck in Meeden blijft in ieder geval in 2013 open.
De Dorpraadscoöperatie Meeden
 gaat het bad met vele vrijwilligers exploiteren.