Laatste Nieuws

Waardevermindering Onroerend Goed

 

( 7 november 2020 )

Beste bezitter van een eigen woning in Meeden,

Op 11 juli jl. hebben wij een brief bij u in de bus gedaan over het niet opnemen van postcode 9651 in de regeling: “Waardevermindering onroerend goed”.
Het niet opnemen van de postcode 9651 heeft te maken met het feit dat op 1-1-2019 niet voldaan wordt aan het criterium dat er meer dan 20% uitbetaalde schades moeten zijn. Uit nadere informatie blijkt dat er op 1-1-2019 totaal 13,7% aan mijnbouwschades zijn vergoed. Hiermee voldoen we dus niet aan de voorwaarden. Wij hebben inmiddels nadere vragen gesteld aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) t.w.:

1. Wat is het exacte percentage erkende schademeldingen van postcode 9651 op 1-1-2019? Hoeveel schademeldingen zijn er afgewezen op 1-1-2019 en hoeveel hiervan zijn in bezwaar/beroep gegaan?
2. Wat is het exacte percentage erkende schademeldingen van postcode 9651 op 1-1-2020? Hoeveel schademeldingen zijn er afgewezen op 1-1-2020 en hoeveel hiervan zijn in bezwaar/beroep gegaan?
3. Wat is het exacte percentage erkende schademeldingen van postcode 9651 op 1-9-2020? Hoeveel schademeldingen zijn er afgewezen op 1-9-2019 en hoeveel hiervan zijn in bezwaar/beroep gegaan?
4. Kunt u genoemde aantallen ook uitdrukken in percentages?
5. Bij verkoop van woningen in postcode 9651 werden de verkopers op grond van de “oude” regeling ruimschoots gecompenseerd. Kunt u aangeven hoeveel woningverkopers in postcode 9651 een compensatie hebben gehad in de afgelopen jaren en tot welke bedragen of een gemiddelde hiervan. Indien mogelijk per jaar.

Tot op heden hebben we nog geen antwoord op deze vragen.

Naast de gegevens van het IMG willen we zelf ook informatie te verzamelen waarmee we kunnen aantonen dat er wellicht op 1-1-2019 niet voldaan wordt aan het percentage van 20%, maar op een ander tijdstip wel.

Belangrijk is dus dat er sprake moet zijn van waardevermindering.
– Ten eerste kan dit worden aangetoond door vergoedingen die verkopers van woningen hebben gekregen de afgelopen jaren (oude regeling waardevermindering) . Zij hebben een taxatierapport waarin middels zgn. referentie-adressen vergoedingen zijn toegekend. Kent u iemand of bent u dit zelf dan willen we graag een afschrift van de vergoeding(en).
– Ten tweede, en daar kan iedereen aan voldoen, de WOZ waarden, voor de OZB aanslag, van uw woning over de afgelopen 8 jaar. U kunt hiervoor inloggen op uw persoonlijke pagina van de gemeente Midden-Groningen met uw DigiD en vervolgens krijgt u in Mijn Documenten een overzicht met de WOZ waarden.
– Wellicht heeft u een verlaging van de WOZ gekregen omdat u aantoonbaar mijnbouwschades had aan uw woning. Ook die informatie willen we graag.

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk informatie krijgen om aan te kunnen aantonen dat er wel degelijk sprake is van een waardedaling al dan niet op 1-1-2019 van meer dan 20%..

U kunt uw gegevens mailen naar: secretaris@drcmeeden.nl, deze worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.


 

Beste inwoners van Meeden,

U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen. Meeden is het enige dorp in Midden-Groningen dat “buiten de boot valt” als het om vergoeding waardedaling onroerend goed gaat. De postcode 9651 (Meeden) valt niet onder de zogenaamde postcoderegeling die de basis vormt van de vergoedingen.
Als voorbeeld: de postcode 9649 (Muntendam) valt wel onder deze regeling. Mensen die wonen aan Duurkenakker, ten westen van de N33 krijgen wel een vergoeding, maar woningeigenaren aan de andere kant van de N33 niet. Dit valt niet uit te leggen.
Waar praten we over? Het laagste uitkeringspercentage is 2,7% van de WOZ-waarde op 1 januari 2019.
Daarnaast is er nog een zogenaamde (geringe) zekerheidstoeslag, maar die laten we hier even buiten
beschouwing. U kunt dan dus snel uitrekenen hoeveel u, minimaal als indicatie, zou krijgen als we wel onder de regeling waardedaling vallen. Wij gaan, als indicatie, uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Meeden van € 200.000,00 dus een vergoeding van minimaal € 5.400,00 in dit voorbeeld.
De bedragen zullen per woning/ perceel verschillen.

Wij begrijpen op dit moment niet waarom het dorp Meeden buiten deze regeling valt. We lezen het volgende op de site van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (I.M.G.):

“Het IMG heeft er vervolgens voor gekozen ook schade te vergoeden voor waardedaling in alle postcodegebieden waar tenminste twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019. Ook al was daar de statistische relatie met waardedaling klein of niet aanwezig. Waardedaling kon er tegelijk ook niet worden uitgesloten en dus wordt er een vergoeding geboden. Bij postcodes waar minder dan twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade hadden, was daarentegen juist gebleken dat er geen waardedaling was en zelfs dat de waardes waren gestegen of minder slecht in waardes waren gestegen of minder slecht in waardes ontwikkeld”.

Men concludeert dus, eenvoudig gezegd, dat er in het postcodegebied 9651 minder dan 20% erkende mijnbouwschade was tussen 2012 en 2019. Men stelt vast dat er zelfs sprake is van waardestijging of “minder slecht in waarde is ontwikkeld”.
We lezen nergens waarop men dit staaft. We weten wel dat er veel eigenaren van woningen, die zijn verkocht de afgelopen jaren in Meeden, een forse vergoeding kregen middels de zogenaamde gecorrigeerde transactieprijs. Dit is de daadwerkelijke taxatiewaarde minus de verkoopprijs. Het gaat dan om bedragen van €10.000,00 tot € 22.000,00, uitgekeerd op basis van de waarde-regeling NAM.
Dus veel meer dan de compensatieregeling die nu van toepassing is. De stelling dat er sprake is van
waardevermeerdering in plaats van waardedaling wordt hiermee weerlegd.

Wat gaan we doen? Als Dorpsraadcoöperatie Meeden (DRC), gaan we ons melden bij het IMG om verheldering van hun overwegingen. We zullen daarbij vragen om het aantal schadegevallen en het aantal vergoedingen die zijn verstrekt op grond van de “oude compensatieregeling”, zoals we hierboven hebben aangegeven. Uiteraard hebben we contact opgenomen met de gemeente Midden-Groningen om te horen hoe zij hier instaan en op welke wijze zij een positieve, onderbouwende rol kunnen vervullen. Wij zijn op zoek naar bewoners die samen met ons de kar willen trekken in de vorm van een regiegroep. Door
de Corona-maatregelen is het niet mogelijk een centrale vergadering te beleggen.
Op onze website en Facebookaccount zullen wij u daarom op de hoogte houden van de actuele stand van zaken en mogelijke acties.
Mensen die mee willen doen en of meer informatie willen, kunnen zich melden bij voorzitter Niels Holthof (nielsholthof69@icloud.com).