Werkgroep Outdoor Meeden. Meeden, november 2020

Project Outdoor Meeden: Natuurlijk en natúúrlijk voor iedereen!

Kom spelen in de hutten of bij de waterpomp, kinderfeestjes vieren, jeu de boulen, picknicken,
sporten/bootcampen, voetballen, schommelen, sleetje glijden van de bult in de winter, race over het
hindernisparcours…
In “de nieuwbouw” in Meeden ligt een prachtige bosweide met daar omheen in de jaren
omhooggeschoten bosperceel. Kinderen spelen in de gedateerde speeltuin, voetballen op het
hobbelige grasveld en maken hutten in de bossen…maar het nodigt uit voor zoveel meer.
Dit is het vertrekpunt van een groepje omwonenden om vanuit de Dorpsraad Coöperatie (DRC) een
werkgroep op te richten. De eerste contacten werden gelegd en van de gemeente kregen we “groen
licht” om in het gebied aan de slag te gaan. Al snel werd de link met het Beleveniscollectief gelegd
die in de gemeente Midden- Groningen (o.a. Heemtuin, Vos & Bos) al prachtige natuurlijke terreinen
hebben aangelegd.

Na meerdere brainstormsessies met het Beleveniscollectief is dit het projectplan.
Kernelementen van het gebied zijn:
-Voetballen
-Schommelen, touwbrug
-Water- en zand spelen
-Hindernisroute
-Natuurroute
-Wilde bloementuin

We zien deze plek dan ook als een groene en duurzame trekpleister voor alle Meedenaren. Het is
uitermate geschikt voor educatieve en recreatieve activiteiten vanuit het nieuwe MFA, de
Dorpsschool, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzaal, gastouders etc.
Op dit moment is alles gerealiseerd, alleen de natuurroute wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2021
in samenwerking met de leerlingen van de Dorpsschool.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben ongeveer 35 ouders en 25 kinderen meegewerkt
om samen met Beleveniscollectief dit tot stand te brengen.

We hebben subsidies ontvangen van:
– Leader Oost Groningen
– Leefbaarheid Provincie Groningen 2016-2020: bewonersinitiatieven
– SNN Loket Leefbaarheid Groningen
– Nedmag
– Rabobank Stad en Midden-Groningen
– Gemeente Midden-Groningen
– Diverse subsidiegevers uit Meeden

Met vriendelijke groet,
Namens werkgroep Outdoor Meeden,
Marijke en Alex Bart en Miranda
Henk-Jan en Ester Bertha , Henk