Jouw laatste kans om een zienswijze over Windpark N33 in te dienen!
Windpark N33 is sinds vorig jaar in bedrijf, maar eigenlijk mag het op dit moment helemaal niet draaien. De verlichting van het windpark voldoet namelijk niet aan de eisen van de overheid. In plaats van de verlichting aan te passen, wil de overheid haar eigen regels herschrijven. Dat kan gelukkig niet zomaar. De overheid is verplicht om via zienswijzen eerst naar haar bevolking te luisteren. Dit is onze laatste kans om de overheid te laten zien dat zij er voor haar volk moet zijn,
en niet voor de grote energiemaatschappijen.

Zie ook voor meer informatie over de partiele herziening:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-n33

Windpark N33 wordt vooral gebruikt als voorbeeld hoe het niet moet, zowel bij de overheid als in de energiebranche. Er is volledig over de bevolking heen gewalst, met alle gevolgen van dien; geluidsoverlast, zorgen om luchtverontreiniging, hinder door verlichting. Wij willen dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt om dit recht te zetten, zoals het weghalen van een gedeelte van de turbines of het ’s nachts stilzetten om degenen die er last van hebben ook weer een fijne nachtrust te gunnen. Tijden veranderen en de overheid komt er steeds minder vaak mee weg om over haar bevolking heen te lopen. Laten we de inspraak die we nu krijgen gebruiken om onze mening nogmaals te verkondigen zodat men deze keer wel naar ons luistert.

Iedereen, dus niet alleen de mensen die in de buurt van het park wonen, mag een zienswijze over het windpark indienen. In deze zienswijze mag je jouw mening geven over de hinderlijke verlichting, maar ook over geluidsoverlast, eventuele zorgen over je gezondheid door luchtverontreiniging of verontwaardiging over de manier waarop het park tot stand gekomen is.
Heb jij last van het windpark? Dien dan een zienswijze in. Zie hieronder 2 voorbeelden.

Zienswijze kort 

Digitaal opsturen kan via: reactieformulier

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt partiële herziening rijksinpassingsplan windpark N33
Postbus 111, 9200 AC Drachten