Beste inwoners van Meeden,

U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen. Meeden is het enige dorp in Midden-Groningen dat “buiten de
boot valt” als het om vergoeding waardedaling onroerend goed gaat. De postcode 9651 (Meeden) valt niet
onder de zogenaamde postcoderegeling die de basis vormt van de vergoedingen.
Als voorbeeld: de postcode 9649 (Muntendam) valt wel onder deze regeling. Mensen die wonen aan
Duurkenakker, ten westen van de N33 krijgen wel een vergoeding, maar woningeigenaren aan de andere kant
van de N33 niet. Dit valt niet uit te leggen.
Waar praten we over? Het laagste uitkeringspercentage is 2,7% van de WOZ-waarde op 1 januari 2019.
Daarnaast is er nog een zogenaamde (geringe) zekerheidstoeslag, maar die laten we hier even buiten
beschouwing. U kunt dan dus snel uitrekenen hoeveel u, minimaal als indicatie, zou krijgen als we wel onder de
regeling waardedaling vallen. Wij gaan, als indicatie, uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Meeden van
€ 200.000,00 dus een vergoeding van minimaal € 5.400,00 in dit voorbeeld.
De bedragen zullen per woning/ perceel verschillen.

Wij begrijpen op dit moment niet waarom het dorp Meeden buiten deze regeling valt. We lezen het volgende
op de site van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (I.M.G.):

“Het IMG heeft er vervolgens voor gekozen ook schade te vergoeden voor waardedaling in alle
postcodegebieden waar tenminste twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade had tussen
16 augustus 2012 en 1 januari 2019. Ook al was daar de statistische relatie met waardedaling klein of niet
aanwezig. Waardedaling kon er tegelijk ook niet worden uitgesloten en dus wordt er een vergoeding geboden.
Bij postcodes waar minder dan twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade hadden, was
daarentegen juist gebleken dat er geen waardedaling was en zelfs dat de waardes waren gestegen of minder
slecht in waardes waren gestegen of minder slecht in waardes ontwikkeld”.

Men concludeert dus, eenvoudig gezegd, dat er in het postcodegebied 9651 minder dan 20% erkende
mijnbouwschade was tussen 2012 en 2019. Men stelt vast dat er zelfs sprake is van waardestijging of “minder
slecht in waarde is ontwikkeld”.
We lezen nergens waarop men dit staaft. We weten wel dat er veel eigenaren van woningen, die zijn verkocht
de afgelopen jaren in Meeden, een forse vergoeding kregen middels de zogenaamde gecorrigeerde
transactieprijs. Dit is de daadwerkelijke taxatiewaarde minus de verkoopprijs. Het gaat dan om bedragen van
€10.000,00 tot € 22.000,00, uitgekeerd op basis van de waarde-regeling NAM.
Dus veel meer dan de compensatieregeling die nu van toepassing is. De stelling dat er sprake is van
waardevermeerdering in plaats van waardedaling wordt hiermee weerlegd.

Wat gaan we doen? Als Dorpsraadcoöperatie Meeden (DRC), gaan we ons melden bij het IMG om verheldering
van hun overwegingen. We zullen daarbij vragen om het aantal schadegevallen en het aantal vergoedingen die
zijn verstrekt op grond van de “oude compensatieregeling”, zoals we hierboven hebben aangegeven.
Uiteraard hebben we contact opgenomen met de gemeente Midden-Groningen om te horen hoe zij hier
instaan en op welke wijze zij een positieve, onderbouwende rol kunnen vervullen.
Wij zijn op zoek naar bewoners die samen met ons de kar willen trekken in de vorm van een regiegroep. Door
de Corona-maatregelen is het niet mogelijk een centrale vergadering te beleggen.
Op onze website en Facebookaccount zullen wij u daarom op de hoogte houden van de actuele stand van
zaken en mogelijke acties.
Mensen die mee willen doen en of meer informatie willen, kunnen zich melden bij voorzitter Niels Holthof
(nielsholthof69@icloud.com).

Met vriendelijke groet
Dorpsraadcoöperatie Meeden
Niels Holthof