Welkom op de informatie pagina van de Dorpscoöperatie Meeden.

Wetenswaardigheden

 • Het dorp Meeden ligt in het Wold-Oldambt, 28 km ten oosten van de stad Groningen, dicht bij de A7 en tegen de N33.
 • Meeden is een oud middeleeuws weg-dorp op een zandreliëf (opduikende zandrug) met aan de ene kant de Dollardklei (tot hier stroomde eens de Dollard) en aan de andere kant het toen onmetelijke Bourtanger Moeras (vanaf de 17e eeuw ontstonden hier de Veenkoloniën).
 • Meeden hoort bij de gemeente Midden-Groningen
 • Meeden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.793 hectare, waarvan 1.782 land en 11 water (100 hectare is 1km2).
 • Het aantal inwoners in Meeden is tussen 2013 en 2019 met 39 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): 1719 in 2013 tot 1680 in 2019.
 • De gemiddelde dichtheid van adressen is 140 adressen per km2. Er wonen 765 huishoudens en er zijn in totaal 762 woningen

Wist u dit :

Je kan lid worden van DRC Meeden, voor een gezin vragen we € 10,00 en of individueel € 5,00 per jaar.
U kunt mailen met secretaris(at)drcmeeden.nl of via de knop hieronder.

De Dorpsraadcoöperatie Meeden.

Met elkaar, door elkaar en voor elkaar:
Meeden is en blijft een compleet dorp

Samenstelling bestuur:

Niels Holthof ( Voorzitter )

Johan Mulder ( Secretaris )
Hiske Drok ( Penningmeester )

Bertha Bodewits
Luppo Kruizinga
Wieneke Slim
Gerrit Vogd


De Dorpscoöperatie telt op dit moment de volgende werkgroepen:

 • Buurt Actief
 • De Outdoor Werkgroep Meeden
 • Éénzaamheid
 • Entree van Meeden
 • Fotoclub
 • Kerk midden in het dorp
 • Kidzclub

 

Een greep uit onze Verenigingen

4 mei comité
Bibliotheek Meeden
Bridgeclub Meeden
Buurtvereniging tussen Baide Meulens
Buurtvereniging West
DOE vrouwen
Damclub Meeden
De Bouwte Kluuners
EHBO vereniging Meeden
Jongerencentrum Malgre Tout
Jongvolwassenengroep Meeden
Klaverjas genootschap Meeden
Loopgroep Meeden
Maatschappij tot Nut van algemeen
Omni vereniging VOLO Meeden
Protestante Gemeente Meeden
Social Club
Solexclub ’t Solexie
Stichting Metmans
Stichting Oranje Comite Meeden
Tennisvereniging Tiolo
The Mieden Compagnie
Toneelvereniging tussen Baide Meulens
Toneelvereniging Edko
Visclub de Munte
Vrouwen van NU
vv.Meeden

Volg Ons op FB

Laatste Nieuws

Dorpen maken bezwaar tegen zichtbare funderingen turbines van windpark N33

Dorpscoöperaties in Oost-Groningen willen weten of de ontwikkelaars van Windpark N33 buiten hun boekje zijn gegaan met de bouw van duidelijk zichtbare funderingen onder 35 turbines.

Brief aan inwoners 10-7-2020

Beste inwoners van Meeden,

U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen. Meeden is het enige dorp in Midden-Groningen dat “buiten de
boot valt” als het om vergoeding waardedaling onroerend goed gaat. De postcode 9651 (Meeden) valt niet
onder de zogenaamde postcoderegeling die de basis vormt van de vergoedingen.
Als voorbeeld: de postcode 9649 (Muntendam) valt wel onder deze regeling……

Omgevingsvergunningen bomen Meeden ingetrokken

Op 7 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen besloten om de verleende omgevingsvergunningen voor de kap en/of ingrijpende snoei van 34 bomen langs de Hereweg in Meeden in te trekken. Het college volgt hiermee het advies van de onafhankelijke commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften.

De intrekking houdt in dat het exceptionele transport van TenneT voor de uitbreiding van het transformatorstation aan de Beneden Veensloot nu vooralsnog niet via de aangevraagde route door de dorpskern kan plaatsvinden. De bomen langs de Hereweg mogen hiervoor niet gekapt of ingrijpend gesnoeid worden.

Zwembad Nieuws

“De stuurgroep van de Kolck heeft helaas moeten besluiten om in 2020 het zwembad niet meer te openen. Het protocol voor zwembaden is ondertussen niet dusdanig aangepast, dat wij mogelijkheden zien om op verantwoorde wijze open te gaan. De kosten en inspanningen van veel extra maatregelen en aanpassingen wegen niet op tegen de lagere opbrengsten en minder mogelijkheden om fijn te kunnen zwemmen en recreëren. We hopen in 2021 het bad weer volledig te kunnen openen.”

Werkgroep hervat werkzaamheden Speelbos Meeden

Briefing 14-4-2020 Midden-Groningen

  Contact opnemen

Bestuur en werkgroepen van de Dorpspsraadcoöperatie
zijn via het secretariaat te bereiken.

Het secretariaat wordt vervuld door:
Johan Mulder
Molenlaan 5
9651DD Meeden
Mail via het contactformulier svp

Wilt u lid worden van Dorpsraadcoöperatie Meeden U.A.

Vink dan het vakje aan in het Contactformulier en vul de gevraagde gegevens in.

Per individueel lid betaalt u €5,– en per gezin of per bedrijf €10,– per jaar.
U ontvangt jaarlijks in de loop van het jaar een nota, waarna u de contributie per bankoverschrijving kunt voldoen.

Contactformulier

Wilt u lid worden?

10 + 1 =

Denk aan onze Middenstanders