Welkom op de informatie pagina van de Dorpscoöperatie Meeden.

Wetenswaardigheden

 • Het dorp Meeden ligt in het Wold-Oldambt, 28 km ten oosten van de stad Groningen, dicht bij de A7 en tegen de N33.
 • Meeden is een oud middeleeuws weg-dorp op een zandreliëf (opduikende zandrug) met aan de ene kant de Dollardklei (tot hier stroomde eens de Dollard) en aan de andere kant het toen onmetelijke Bourtanger Moeras (vanaf de 17e eeuw ontstonden hier de Veenkoloniën).
 • Meeden hoort bij de gemeente Midden-Groningen
 • Meeden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.793 hectare, waarvan 1.782 land en 11 water (100 hectare is 1km2).
 • Het aantal inwoners in Meeden is tussen 2013 en 2019 met 39 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): 1719 in 2013 tot 1680 in 2019.
 • De gemiddelde dichtheid van adressen is 140 adressen per km2. Er wonen 765 huishoudens en er zijn in totaal 762 woningen

Briefje van Niels ( voorzitter DRC Meeden )

Zo’n dik 5 jaar geleden zijn wij in Meeden komen wonen vanuit Veendam. Na een paar weken ga je zitten denken wat is hier allemaal te beleven en wat wordt er georganiseerd. Ondertussen zijn we aardig in de samenleving actief geworden en blijkt Meeden heel veel te hebben op het gebied van sociale aangelegenheden, sporten, evenementen en ga zo maar even door.
Vanaf 1 maart 2020 ben ik voorzitter geworden van de Dorpsraadcoöperatie Meeden (DRC).

Veel mensen vragen mij wat doet de DRC Meeden eigenlijk? Dan geef ik als antwoord best veel, ja maar wat precies?

Nou dat ga ik hierna proberen uitéén te zetten!!

Ons motto is: Meeden is en blijft een compleet dorp, komt de samenleving of leefomgeving in de knijp dan moeten wij adviseren, “strijden” en opkomen voor de inwoners van Meeden!!

Op dit moment zijn we drukdoende met:

 • Waardedaling van onze woningen, postcode 9651 staat niet op de lijst van Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Gebiedsfonds om gelden los te weken bij het Rijk, die gebruikt moeten worden voor de realisatie van een goed landschap en biodiversiteit aan de Noordkant van het dorp en ook het bos ter hoogte van het schakelstation van Tennet aan het Beneden Veensloot. Wij verwachten van de gemeente op de punten landschap en biodiversiteit visie en uitvoering eventueel in samenwerking met Staatsbosbeheer en TenneT
 • Ook op het gebied van de verkeersveiligheid is er aandacht, we richten ons op de aanleg van de “rondweg” aan de Noordzijde van het dorp zodat de Hereweg weer een stuk veiliger gaat worden als het landbouwverkeer en vrachtwagens achterlangs gaan, tevens verdient Beneden Veensloot de nodige aandacht door het vele sluip- en vrachtverkeer van en naar het TenneT station is het wegdek slecht en verdient zeker meer dan aandacht.
 • Aanleg zonnepark aan de Eekerpolder aan de Noordkant van het dorp tussen het spoor en Winschoterdiep (niet zichtbaar)

Wellicht weten de oudere inwoners nog wel dat er altijd een Steunpunt was in het dorp die alleen moest sluiten door bezuinigingen binnen de oude gemeente Menterwolde.

Vanaf 3 september aanstaande organiseren wij een inloopspreekuur van 18.30 tot en met 19.30 uur Hier kunt u binnen lopen en vragen stellen, daar waar mogelijk krijgt u antwoord of we komen er later op terug. Hierbij kun je denken aan de vraag om medicijnen te kunnen bezorgen, of postzegels brengen bij een dorpsbewoner en zo kan ik wel doorgaan. Dit inloopspreekuur doen we eerst 1x per maand een uur voor onze bestuursvergadering aan, mocht blijken dat er meer vraag is dan tijd, gaan we naar 2x per maand.

Ook liggen er diverse ideeën op de plank. Met name straks in het nieuwe Multifunctionele gebouw kunnen we gaan uitbreiden met bijvoorbeeld een Repair Cafe of een Mannenschuur (gezamenlijk klussen), maar ook voor nieuwe ideeën staan we open en of u denkt wat gezellig om mee te helpen kan dat natuurlijk ook geregeld worden.
Een mooi voorbeeld is daarvoor het Outdoor project (achter de tennisbaan).

Wist u dit :

Je kan lid worden van DRC Meeden, voor een gezin vragen we € 10,00 en of individueel € 5,00 per jaar.
U kunt mailen met secretaris(at)drcmeeden.nl of via de knop hieronder.

De Dorpsraadcoöperatie Meeden.

Met elkaar, door elkaar en voor elkaar:
Meeden is en blijft een compleet dorp

Samenstelling bestuur:

Niels Holthof (voorzitter)
Johan Mulder (secretaris)
Patricia Lesterhuis (penningmeester)
Hiske Drok
Wieneke Slim


De Dorpscoöperatie telt op dit moment de volgende werkgroepen:

 • Buurt Actief
 • De Outdoor Werkgroep Meeden
 • Éénzaamheid
 • Entree van Meeden
 • Fotoclub
 • Kerk midden in het dorp
 • Kidzclub

 

Een greep uit onze Verenigingen

4 mei comité
Bibliotheek Meeden
Bridgeclub Meeden
Buurtvereniging tussen Baide Meulens
Buurtvereniging West
DOE vrouwen
Damclub Meeden
De Bouwte Kluuners
EHBO vereniging Meeden
Jongerencentrum Malgre Tout
Jongvolwassenengroep Meeden
Klaverjas genootschap Meeden
Loopgroep Meeden
Maatschappij tot Nut van algemeen
Omni vereniging VOLO Meeden
Protestante Gemeente Meeden
Social Club
Solexclub ’t Solexie
Stichting Metmans
Stichting Oranje Comite Meeden
Tennisvereniging Tiolo
The Mieden Compagnie
Toneelvereniging tussen Baide Meulens
Toneelvereniging Edko
Visclub de Munte
Vrouwen van NU
vv.Meeden

Volg Ons op FB

Laatste Nieuws

Jouw laatste kans om een zienswijze over Windpark N33 in te dienen!

Jouw laatste kans om een zienswijze over Windpark N33 in te dienen!
Windpark N33 is sinds vorig jaar in bedrijf, maar eigenlijk mag het op dit moment helemaal niet draaien. De verlichting van het windpark voldoet namelijk niet aan de eisen van de overheid. In plaats van de verlichting aan te passen, wil de overheid haar eigen regels herschrijven. Dat kan gelukkig niet zomaar. De overheid is verplicht om via zienswijzen eerst naar haar bevolking te luisteren. Dit is onze laatste kans om de overheid te laten zien dat zij er voor haar volk moet zijn en niet voor de grote energiemaatschappijen.

Waardevermindering Onroerend Goed

Klik hier voor het laatste nieuws omtrent de Waardevermindering Onroerend Goed

Gesprek met Solarcentury

Als dorpsraadcoōperatie hebben we gesproken met 2 mensen van Solarcentury (niet te verwarren met de coōperatie Eekerpolder) zij hadden zich gemeld bij de gemeente Midden Groningen met de vraag om een groot zonnepanelenpark aan te leggen tussen de windmolens aan de noordzijde van Meeden. Wij hebben ze kenbaar gemaakt dat we negatief staan tegen de plannen en dat het ook bekend is bij de gemeente Midden Groningen. Na het overleg hebben we een brief geschreven aan het college en ons ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Wij hebben duidelijk aangegeven dat we gaan voor biodiversiteit en aanplanting rondom de funderingen van de windmolens en zorgen dat de natuur weer terugkomt en dat het geen industrieterrein wordt.

Dorpen maken bezwaar tegen zichtbare funderingen turbines van windpark N33

Dorpscoöperaties in Oost-Groningen willen weten of de ontwikkelaars van Windpark N33 buiten hun boekje zijn gegaan met de bouw van duidelijk zichtbare funderingen onder 35 turbines.

Brief aan inwoners 10-7-2020

Beste inwoners van Meeden,

U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen. Meeden is het enige dorp in Midden-Groningen dat “buiten de
boot valt” als het om vergoeding waardedaling onroerend goed gaat. De postcode 9651 (Meeden) valt niet
onder de zogenaamde postcoderegeling die de basis vormt van de vergoedingen.
Als voorbeeld: de postcode 9649 (Muntendam) valt wel onder deze regeling……

Omgevingsvergunningen bomen Meeden ingetrokken

Op 7 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen besloten om de verleende omgevingsvergunningen voor de kap en/of ingrijpende snoei van 34 bomen langs de Hereweg in Meeden in te trekken. Het college volgt hiermee het advies van de onafhankelijke commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften.

De intrekking houdt in dat het exceptionele transport van TenneT voor de uitbreiding van het transformatorstation aan de Beneden Veensloot nu vooralsnog niet via de aangevraagde route door de dorpskern kan plaatsvinden. De bomen langs de Hereweg mogen hiervoor niet gekapt of ingrijpend gesnoeid worden.

Zwembad Nieuws

“De stuurgroep van de Kolck heeft helaas moeten besluiten om in 2020 het zwembad niet meer te openen. Het protocol voor zwembaden is ondertussen niet dusdanig aangepast, dat wij mogelijkheden zien om op verantwoorde wijze open te gaan. De kosten en inspanningen van veel extra maatregelen en aanpassingen wegen niet op tegen de lagere opbrengsten en minder mogelijkheden om fijn te kunnen zwemmen en recreëren. We hopen in 2021 het bad weer volledig te kunnen openen.”

Werkgroep hervat werkzaamheden Speelbos Meeden

Briefing 14-4-2020 Midden-Groningen

  Contact opnemen

Bestuur en werkgroepen van de Dorpspsraadcoöperatie
zijn via het secretariaat te bereiken.

Het secretariaat wordt vervuld door:
Johan Mulder
Molenlaan 5
9651DD Meeden
Mail via het contactformulier svp

Wilt u lid worden van Dorpsraadcoöperatie Meeden U.A.

Vink dan het vakje aan in het Contactformulier en vul de gevraagde gegevens in.

Per individueel lid betaalt u €5,– en per gezin of per bedrijf €10,– per jaar.
U ontvangt jaarlijks in de loop van het jaar een nota, waarna u de contributie per bankoverschrijving kunt voldoen.

Contactformulier

Wilt u lid worden?

13 + 1 =

Denk aan onze Middenstanders