Home
Dorpsraadco÷peratie
Secretariaat.
Meeden
Informatie
Dorpsraadco÷peratie

De Dorpsraadco÷peratie Meeden.

 
met elkaar, door elkaar en voor elkaar:
Meeden is en blijft een compleet dorp.


 
Hoe zit de dorpsraad en de dorpsco÷peratie in elkaar?
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Luppo Kruizinga voorzitter
Johan Mulder secretaris
Hiske Drok penningmeester
Ria Kor
Bertha Bodewits

Roelie Arends
 
 
De dorpsco÷peratie telt op dit moment de volgende werkgroepen:
Voorzieningen
Cultuur
Buurtactief
Oude dorpsverhalen / historisch fotoalbum Meeden
communicatie
Tegenwind N33
Bosranden nieuwbouw
 

Statuten Dorpsraadco÷peratie Meeden u.a.

De bouwstenenlijst van de dorpsco÷peratie Meeden.
Een voortschrijdende lijst van organisatorische en structuur-vormende besluiten
in de periode 1 juni 2008- 31 december 2008.
 
Dorpsco÷peratie Meeden, hoe kom je op de gedachte