OPENLUCHTBAD 'DE KOLCK' MEEDEN
Badweg 23, 9651 BS Meeden

Home
Organisatie
Openingstijden
Abonnementen

Reglement
 

 

Gedragsregels in en om het zwembad

Betreden van het zwembad betekent dat U zich verplicht te houden aan onderstaande gedragsregels.
Een ieder wordt geacht hiervan kennis te nemen en zich hieraan te houden.
Zwemmen moet plezierig blijven, voor agressie is in het zwembad geen plaats!

 

      Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van de zwembaden en het gebruiken van evt. speel- en/of lesmateriaal is voor eigen risico.

      Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt.

      Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.

      Kinderen zonder zwemdiploma zijn niet toegestaan in het diepe bassin.

      Zwemmen met meer dan alleen badkleding is slechts na toestemming van het badpersoneel toegestaan.

      Het is niet toegestaan met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, walkmans, etc., zijn toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft.

      Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is niet toegestaan.

      Voorwerpen van glas zijn niet toegestaan.

      Huisdieren zijn op het zwembadterrein niet toegestaan.

      Het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst is gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.

      De perrons rond de zwembaden mogen uitsluitend in badkleding worden betreden.

      Luchtbedden en ander drijfmateriaal is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor toestemming is verkregen van het badpersoneel.

      Meeveren op- en zijwaarts duiken of springen van de springplank is tijdens openingsuren niet toegestaan.

      Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers en/of omwonenden van het zwembad ontstaat.

      Het gebruik van etenswaren op de perrons rond de baden is niet toegestaan.

      Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

      Misbruik van leskaarten en/of abonnementen kan leiden tot een entreeverbod voor zowel de oorspronkelijke eigenaar als wel de gebruiker.

      Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.

      De Dorpsraad Meeden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en voorzieningen van het zwembad.

      Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van Dorpsraad Meeden zal op de veroorzaker worden verhaald.

      Binnen zwembad 'de Kolck' is het protocol Vrolijk en Veilig van kracht.

      Bij ernstige vergrijpen zal de politie ingeschakeld worden.

      Aanwijzingen van het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.