Dorpsco÷peratie maakt van Meeden een beweegdorp

 

De Dorpsco÷peratie Meeden wil de komende twee jaar van Meeden een beweegdorp maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steunt dit project en stelt hiervoor een subsidie van 70.000 euro beschikbaar.

Doel van dit project is om via sport en beweging de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Voor jong Ún ook voor oud. De Dorpsco÷peratie Meeden weet het zeker;

Sport leidt tot saamhorigheid.

Maar daarvoor heeft ze uw hulp nodig.

Dat het ministerie juist Meeden, met zijn 1720 inwoners, heeft uitgekozen maakt de dorpsco÷peratie trots.

Omdat slechts ÚÚn op de vier, wellicht vijf verzoeken is gehonoreerd.

U als inwoner heeft invloed op de te organiseren (sport)activiteiten. klik hier voor het enquŕteformulier.

Lees dit a.u.b. goed  door en vul de vragenlijst vandaag nog in.

 

'Door dit zwembad bruist

Meeden weer als vanouds'

(DvhN, 2 april 2013)


Sporten is niet alleen gezond, maar sporten leidt ook tot cohesie in het dorp. Mensen die elkaar anders mogelijk niet snel zullen ontmoeten, komen elkaar via sport(clubs) tegen. Het beste voorbeeld is de grote groep vrijwilligers die het afgelopen jaar het verwarmd openluchtzwembad De Kolck, aan de Badweg, draaiende heeft gehouden. Liefst 13.500 bezoekers passeerden de kassa. Het dorp, de vrijwilligers en de gebruikers kunnen met z'n allen terugkijken op een super geslaagd zwemseizoen.

Met dit project worden de voorzieningen in Meeden beter benut. Zo wordt ook de leefbaarheid vergroot.

En dus ontstaat een vitaal dorp waar mensen zich thuis voelen. De Dorpsco÷peratie Meeden kan met de subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet alleen het lokale sportaanbod versterken.

Ook kan de Dorpsco÷peratie Meeden de mogelijkheden van een omni-vereniging bezien.

'Sport kan sociaal

isolement voorkomen'

(Website Dvhn/LC, 16 september 2013)

 

De Dorpsco÷peratie Meeden verzamelt en verwerkt alle ingeleverde formulieren. Het resultaat - wat wordt het (sport)aanbod voor de komende twee jaar - wordt medio april gepresenteerd. 

Nogmaals, daarvoor hebben we de hulp van u nodig.

Door het enquŕteformulier in te vullen en in te leveren heeft u invloed op het (sport)aanbod.

 'Rust roest: studie bewijst

dat bewegen hersenen fit houdt'

(De Volkskrant, 7 augustus 2013)

 

 

Namens de Dorpsco÷peratie Meeden,

RenÚ Beishuizen, consulent Beweegdorp Meeden

Telefoonnummer: 06 - 2280 2461

 

2014 Dorpsco÷peratie Meeden