STICHTING DORPSHUIS MEEDEN 

P E R S B E R I C H T:

De pachters van het Dorpshuis Meeden, George en Wil Meester, hebben te kennen gegeven aan het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Meeden
de pacht van het Dorpshuis Meeden per  1-1-2013 te willen beŰindigen.

De reden hiervoor zijn gezondheidsproblemen en het feit dat de gemeente Menterwolde voornemens is te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening  en het muziekonderwijs waardoor het dorpshuis in hun ogen niet meer te exploiteren valt binnen de gestelde  condities.

Het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Meeden respecteert het besluit van het echtpaar Meester en betreurt het dat dit mede is in gegeven door ziekte en zal voortvarend op zoek gaan naar een nadere invulling van de exploitatie van het dorpshuis Meeden.

Met het echtpaar Meester stelt het Dagelijks Bestuur vast dat door de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen het voortbestaan van het Dorpshuis Meeden  in gevaar komt, aangezien een dorpshuis met verliezen niet te exploiteren valt. Het Dagelijks Bestuur zal dit tijdens de inspraak op de voorgenomen bezuinigingen ook nadrukkelijk naar voren brengen en onderbouwen. 

In overleg met het echtpaar Meester zal op een nader tijdstip hun een afscheidsreceptie worden aangeboden.   

Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting Dorpshuis Meeden,

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden