Agenda voor de bijeenkomst van de Stuurgroep Dorpsraadco÷peratie Meeden
te houden op dinsdag 4 september 2012 om 19.30 uur in het Dorpshuis.

 

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. Post uit:  - geen

  Post in :  - ZonMw afwijzing subsidieaanvraag

                 - Mail uitnodiging Vaardag 17 september aanstaande

                 - Mail cursus Buurtactief - computercursussen

                 - Brief gemeente subsidie dorpsadviesraden

                 - Mails week van de opvoeding (2x)

                 - inventarisatie good practices Nieuw Burgerschap

                 - Mail Patricia Boerma inzake Sportnota DRC

 1. Verslag vorige vergadering 3 juli 2012

 2. Voortgang steunpunt (nieuwe steunpuntbeheerder)/Dorpshuis  

 3. Brieven gemeente: - subsidieverstrekking eigen gebruik en activiteiten

 4. Herinrichting Hereweg terugkoppeling tussenstand

 5. Rondje werkgroepen

 6. Voortgang communicatie website, stand flyer september (Henk)

 7. Tussenstand financiŰn (Hiske)

 8. Rondvraag

 9. Datum volgende vergadering

Sluiting

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden