Dorpshuis Meeden zonder bestuur..

 

Een poging om een nieuw bestuur te vinden voor het Dorpshuis in Meeden is mislukt.
Door ziekte, werkzaamheden, etc. is niemand van het Dagelijks Bestuur meer beschikbaar en aangezien er onvoldoende leden op de Algemene Ledenvergadering waren op donderdag 12 juli jl. is er geen nieuw bestuur gekozen.
Een nieuwe ledenvergadering is uitgeschreven voor vrijdag 20 juli a.s.

Echter er zijn geen c.q. onvoldoende nieuwe leden om een nieuw bestuur te vormen.
Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar kandidaat bestuursleden, zodat volgende week een nieuw bestuur kan worden benoemd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige secretaris,
de heer Wolter Boer, 0598-625532.

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden