Meeden, 6 juli 2012,

 

Geachte mevrouw Siersema,

 

De DRC Meeden heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over de herinrichting van de Hereweg op dinsdag 10 juli a.s. in het dorpshuis te Meeden.

 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid u op de hoogte te brengen van de gevoelens die leven onder de bewoners van Meeden inzake de herinrichting van de Hereweg.

 

Hij lijkt ons goed u vroegtijdig op de hoogte te stellen van onze op- en aanmerkingen c.q. wat wij gehoord hebben van de bewoners, zodat u op de bijeenkomst van 10 juli hierover informatie kunt verstrekken.

 

Wij starten onze rondleiding vanuit Westerlee bij de bebouwde kom en beginnen dan met de volgende opmerkingen:

 

-          Meenteweg heeft haaientanden maar de Hereweg geeft geen voorrangskruising aan middels een ruitvormig voorrangsbord.

 

-          Wethouder Veemanweg heeft zowel voor als na de kruising met de Hereweg een ruitvormig voorrangsbord. Volgens hoort er alleen een bord voor de kruising te staan.

 

-          Het “nieuwbouwgebied” achter de Kerkstraat tot Zevenwoldsterweg is nu een 30 km zone gebied. Echter dit hele gebied is niet ingericht als 30 km. Geen fysieke kenmerken als versmallingen, belijning etc.

 

-          In de 30 km zone liggen de straatklinkers los en zijn uit het verband gereden. Voor fietsers levert dit men name in het ’s avonds gevaarlijke situaties op. Bovendien ontstaat hierdoor extra  geluidshinder. Bovendien wordt er veel te snel gereden binnen de 30 km. zone met alle gevolgen van dien voor de aanwonenden en met name fietsers. Alleen handhaving is hiervoor de oplossing.

 

-          Hereweg-ingang peuterspeelzaal/aula is  nu een voorrangswegsituatie. Ons inziens moet dit een uitritconstructie worden waarbij het doorgaand verkeer op  de Hereweg voorrang heeft.

 

-          Er zijn op  de diverse plekken gele boorden geplaatst met de tekst: “Verkeerssituatie gewijzigd”. Welke situatie is gewijzigd? Bedoeld wordt rechts voorrang. Dus voeg een bordje toe met “Rechts voorrang”.

 

-          Situatie oude ingang naar sportpark de Bouwte is onduidelijk. Is dit een openbare weg of een uitrit van een particulier. Aangegeven staat “eigen weg”. Oftewel heeft rechts hier ook voorrang, temeer omdat de gemeente onlangs de weg heeft geasfalteerd.

 

-          Kruising Hereweg/Vennenweg staat het voorrangsbord te dicht op de kruising. Ook hier staat na de kruising weer een ruitvormig voorrangsbord hiermee suggererend dat men buiten de bebouwde kom rijdt en dus sneller mag rijden zoals ook eerder is opgemerkt.

 

-          Het Duurkenakkerbord dat nu geplaatst is aan de Vennenweg moet geplaatst aan de Hereweg onder het bord Vennenweg. Nu komt men in de war.

 

-          Komende vanuit de richting Muntendam hebben we nog enkele opmerkingen.

 

o   Bij  OBS de  Mieden staat geen bord spelende kinderen aan de andere zijde wel.

o   Bij het bord Hereweg 194 tot 208 moet duidelijker aangegeven worden dat hier een school is en dat verkeer van rechts, dus ook de fietsende kinderen van rechts voorrang hebben.

o   Hoe zit het met de status van de “ kiss en ride” bij de school. Heeft rechts voorrang, mag men er parkeren of is het echt bedoeld voor afhalen en brengen van leerlingen? Geef dit dan duidelijk aan.

 

-          Op de Badweg zijn plotseling twee borden geplaatst met 30 km zone. Op zich juichen wij dit toe. Echter, ook hier is er geen sprake van een daadwerkelijke inrichting van de Badweg als 30 km zone. Voor handhaving is dit noodzakelijk. Wanneer wordt de Badweg net als de Nieuwbouw ingericht als 30 km. zone.

 

Hopende u vooralsnog voldoende te hebben ingelicht en graag zien wij uw reactie t.a.v. deze punten op dinsdag 10 juli tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de DRC.

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden