Agenda voor de bijeenkomst van de Stuurgroep Dorpsraadco÷peratie Meeden
te houden op dinsdag 3 juli 2012 om 19.30 uur in het Dorpshuis. 
                                

 

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. Post uit:       - Brief naar gemeente, aanpak Hereweg

                             - Brief naar Kaspers inzake Madurodam VeenkoloniŰn

                             - Flyer in dorp Meeden inzake TegenwindN33 bijeenkomst 4 juli

                             - Mail richting werkgroep voorzieningen inzake voortgang

                             - Sportnota op verzoek naar Patricia Boerma (PvdA)

Post in :     - Brief gemeente uitnodiging 3 juli Discussieavond afval

                 - Mail Beumkes (SWM) over inzet vrijwilligers

                 - Mail uitnodiging PBO Omroep Menterwolde

                 - Uitnodiging Provitaal

                 - Mail Expert Meeting (Aize)

                 - Diverse documenten van Aize (ter vergadering te raadplegen)

                 - BOS behoefte onderzoek (Rik van Dijk)

                 - Beste verkeersveiligheidsidee voor de buurt (Regiopolitie Groningen)

 1. Verslag vorige vergadering 5 juni 2012

 2. Voortgang steunpunt (Andrea Post)/Dorpshuis vergadering

 3. Brieven gemeente: - aanvraag subsidie, Hereweg, schouwen, enz.

 4. Verslag interactief overleg Sportnota gemeente Menterwolde

 5. Rondje werkgroepen, voorlichting TegenwindN33 4 juli

 6. Voortgang communicatie website, briefje rond, digitale nieuwsbrief, enz.

 7. Rondvraag

 8. Datum volgende vergadering

 9. Sluiting

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden